Script Blox Fruit Update 24/7 Cho Moblie & PC

1.1.1
Lưu ý: Mình đặt nút tải về để dẫn qua Link Hack Blox Fruit, anh em muốn tham khảo tất cả mã Script thì vui lòng đọc bài viết bên dưới giúp mình nhé. Có nhiều anh em thắc mắc không tải được, Nếu muốn tải vui lòng hack vui lòng qua Bài viết Hack Blox Fruit ( Trái Ác Quỷ ) đầy đủ nhé. Cám ơn mọi người
Tải xuống
4.7/5 Đánh giá: 10
Nhà phát triển
Roblox Corporation
Cập nhật
09/12/2023
Phiên bản
1.1.1
Báo cáo app

Mô Tả

Hướng dẫn cập nhật và sử dụng Script Blox Fruit  giúp bạn có thể sở hữu các tính năng tự động trong game lên cấp độ nhanh hơn, dễ dàng đánh bại đối thủ. Cùng đi tìm hiểu về cách hack Script Blox Fruit Mobile và PC mới nhất 2023 được đội ngũ  MODDAO  chia sẻ trong bài viết dưới đây nhé!

Có thể bạn quan tâm tới Hack Blox Fruit

Script Hack Blox Fruit như thế nào

Script Blox Fruit là một loại script được sử dụng trong tựa game Roblox có tên gọi Hack Blox Fruits. Bối cảnh của game được dựa theo trong thế giới của One Piece, Nơi mọi người có thể tham gia và chiến đấu cùng nhau.

Script Blox Fruit thường được sử dụng để tối ưu hóa trải nghiệm chơi game, thường là bằng cách thêm các tính năng không có trong phiên bản gốc của trò chơi. Điều này có thể bao gồm các chức năng như tăng sức mạnh, tốc độ, hay các khả năng đặc biệt cho nhân vật của bạn.

Tuy nhiên, việc sử dụng script để can thiệp vào trò chơi có thể vi phạm điều khoản sử dụng của Roblox và có thể dẫn đến việc bị cấm chơi game. Để tránh vấn đề này, người chơi nên chú ý và tuân thủ các quy tắc và hướng dẫn của nhà phát triển và nền tảng Roblox. Hãy cân nhắc trước khi sử dụng chúng nhé cám ơn mọi người đã quan tâm.

Tổng hợp danh sách Script Blox Fruit Race V6 Update 24/7 cho Mobile và PC

loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/SuperIkka/Main/main/EgoLoaderMain", true))()

Script ANNIE V1

loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/Anniecuti/Free-Scr/main/Annie-Hub.lua"))()

Script Auto Far, DF Mastery, MTriet-Hub – NO KEY

loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/Minhtriettt/Free-Script/main/MTriet-Hub.lua"))()

COKKA HUB:

loadstring(game:HttpGet"https://codeberg.org/CokkaHub/Loadstring/raw/branch/main/CokkaHub.lua")()

Script ANNIE V2:

loadstring(game:HttpGet('https://raw.githubusercontent.com/1st-Mars/Annie/main/1st.lua'))()

Script REDz:

loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/REDzHUB/BloxFruits/main/redz9999"))()

SCRIPT TSUO HUB:

loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/Tsuo7/TsuoHub/main/Tsuoscripts"))()

SCRIPT NIGHTHUBONTOP HUB:

loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/NIGHTHUBONTOP/Main/main/NightHub.lua"))()

DRGON-HUB:

loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/ahmadsgamer2/Dragon-Hub/main/Script-Execute.lua"))()

FRUIT FINDER HUB:

ServerHopTimer = 10
TeleportSafe = true
Team = "Marine"
Webhook = "Your Webhook Here.."
_G.Version="Fruit Farm"loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/Efe0626/RaitoHub/main/Script"))()

Script ANNIE

loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/Anniecuti/Free-Scr/main/Annie-Hub.lua"))()

Script FAIFAO V2:

loadstring(game:HttpGet"https://raw.githubusercontent.com/PNguyen0199/Script/main/Fai-Fao-Ver2.lua")()

Script HIRIMI HYPER:

loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/Hirimii/HirimiHub/main/LoaderScript.lua"))()
-- Link Get Key : https://bit.ly/49nOAxS

Script EZ FRUIT

Fruits = {
"Rocket Fruit",
"Spin Fruit",
"Chop Fruit",
"Spring Fruit",
"Bomb Fruit",
"Smoke Fruit",
"Spike Fruit",
"Flame Fruit",
"Bird: Falcon Fruit",
"Ice Fruit",
"Sand Fruit",
"Dark Fruit",
"Diamond Fruit",
"Light Fruit",
"Rubber Fruit",
"Barrier Fruit",
"Ghost Fruit",
"Magma Fruit",
"Quake Fruit",
"Human: Buddha Fruit",
"Love Fruit",
"Spider Fruit",
"Sound Fruit",
"Bird: Phoenix Fruit",
"Portal Fruit",
"Portal Fruit",
"Pain Fruit",
"Blizzard Fruit",
"Gravity Fruit",
"Mammoth Fruit",
"Dough Fruit",
"Shadow Fruit",
"Venom Fruit",
"Control Fruit",
"Spirit Fruit",
"Dragon Fruit" ,
"Leopard Fruit"
}
Valuable = {"Rocket Fruit","Spin Fruit","Chop Fruit","Spring Fruit","Bomb Fruit","Smoke Fruit","Spike Fruit","Flame Fruit","Bird: Falcon Fruit","Ice Fruit","Sand Fruit","Dark Fruit","Diamond Fruit","Light Fruit","Rubber Fruit","Barrier Fruit","Ghost Fruit","Magma Fruit","Quake Fruit","Human: Buddha Fruit","Love Fruit","Spider Fruit","Sound Fruit","Bird: Phoenix Fruit","Portal Fruit","Portal Fruit","Pain Fruit","Blizzard Fruit","Gravity Fruit","Mammoth Fruit","Dough Fruit","Shadow Fruit","Venom Fruit","Control Fruit","Spirit Fruit","Dragon Fruit" ,"Leopard Fruit"} -- it will stop the script if you got this fruit
Webhook = ""
Store = true
Safeplace = true
Repeat = true
-----------------------------------------------------------------------
loadstring(game:HttpGet"https://gist.githubusercontent.com/NotHubris/4e6fdc88d84c30afa9b28c590f273bbf/raw")()

 

Script BANANA OLD (ANTI RESET)

repeat wait() until game:IsLoaded() and game.Players.LocalPlayer
getgenv().Key = "6d685511bae1ded5213be7ab"
getgenv().OldBanana = true
loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/obiiyeuem/vthangsitink/main/BananaHub.lua"))()
-- Link Get Key : https://banana-hub.xyz/thekey

Script BT (LVL 2550)

loadstring(game:HttpGet('https://btteam.net/scripts-auth/', true))()
-- Link Get Key : https://bit.ly/3QpcMYh

DOMADIC HUB:

loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/Domadicoof/Domadicoof/main/Domadichub/NottoGay/Start.ranscript"))()

Script Auto Far, DF Mastery, MTriet-Hub – NO KEY

loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/Minhtriettt/Free-Script/main/MTriet-Hub.lua"))()

Script BANANA: Auto Terror shark, Ship

getgenv().Key = "b07b37f6e6b216c8c283f185"
loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/obiiyeuem/vthangsitink/main/BananaHub.lua"))()
-- Link Get Key : https://banana-hub.xyz/thekey

Script THUNDAR Z (Level 2550)

loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/ThundarZ/Welcome/main/Main/Loader/AllGame.lua"))()

SCRIPT VECTOR HUB

_G.Mode = "English"
loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/Tuxoz/VectorHub/main/MBPC"))()

Script RAITO (WORK LVL 2550)

loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/Efe0626/RaitoHub/main/Script"))()

Script ROUGH SEA WORK LEVEL 2550

loadstring(game:HttpGet('https://raw.githubusercontent.com/acsu123/HOHO_H/main/Loading_UI'))()
-- Link Get Key : https://bit.ly/3EKuSOG

SCRIPT VECTOR HUB

_G.Mode = "English"
loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/Tuxoz/VectorHub/main/MBPC"))()

Script RAITO (WORK LVL 2550)

loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/Efe0626/RaitoHub/main/Script"))()

Script ROUGH SEA WORK LEVEL 2550

loadstring(game:HttpGet('https://raw.githubusercontent.com/acsu123/HOHO_H/main/Loading_UI'))()
-- Link Get Key : https://bit.ly/3EKuSOG

Script WORK LEVEL 2550

loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/xQuartyx/DonateMe/main/OldBf"))()

Script GRAPE Hub

loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/kmmwhocare/Grape-Hub/main/Grape%20Hub%20V2.1"))()

Script RIPPER V3 – NO KEY

loadstring(game:HttpGet('https://raw.githubusercontent.com/hajibeza/RIPPERMAIN/main/RIPPER-V3-NEWEST'))();

Script SnowHub – NO KEY

loadstring(game:HttpGet('https://raw.githubusercontent.com/ZPSXHUB/Hub/main/SnowHub-BloxFruit'))()

Script Vector Hub – Auto Farm LVL 0 – 300 trong 5′

_G.Mode = "English" --[Thai] --[English]
loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/Tuxoz/VectorHub/main/MB*PC.lua"))()
-- Discord Dev : https://discord.gg/tPUP52HF7h

Script – No Key

loadstring(game:HttpGet("https://isnahamzahpastebin.tech/sepuh/puh_007.lua"))()

Script Auto Farm

loadstring(game:HttpGet('https://raw.githubusercontent.com/ScriptBloxOfficial/Script/main/Frost%20Fire'))()

Script Farm Fruit, Finder fruit,…

Fruits = {
"Bird: Falcon Fruit",
"Diamond Fruit",
"Light Fruit",
"Rubber Fruit",
"Barrier Fruit",
"Magma Fruit",
"Quake Fruit",
"Blizzard Fruit",
"Portal Fruit",
"String Fruit",
"Dark Fruit",
"Sand Fruit",
"Ice Fruit",
"Spin Fruit",
"Flame Fruit",
"Bomb Fruit",
"Smoke Fruit",
"Spin Fruit",
"Spring Fruit",
"Kilo Fruit",
"Revive Fruit",
"Chop Fruit",
"Human: Buddha Fruit",
"Bird: Phoenix Fruit",
"Rumble Fruit",
"Paw Fruit",
"Gravity Fruit",
"Dough Fruit",
"Control Fruit",
"Venom Fruit",
"Shadow Fruit",
"Dragon Fruit" ,
"Soul Fruit",
"Leopard Fruit"
}
Valuable = {"Kilo Fruit","Spin Fruit","Spring Fruit","Bomb Fruit","Smoke Fruit","Spike Fruit","Flame Fruit","Bird: Falcon Fruit","Ice Fruit","Sand Fruit","Dark Fruit","Diamond Fruit","Light Fruit","Rubber Fruit","Barrier Fruit","Magna Fruit","Quake Fruit","String Fruit","Portal Fruit","Blizzard Fruit","Revive Fruit","Chop Fruit, Dough Fruit","Shadow Fruit","Venom Fruit","Control Fruit","Dragon Fruit","Soul Fruit","Leopard Fruit"} ------ it will stop the script if you got this fruit
Webhook = "" --------------------------------Optional
Store = true  --------------------------------Auto Store after it got the fruit
Safeplace = true ----------------------------- Safeplace 
Repeat = true --------------------------------- Repeat continues hopping
-----------------------------------------------------------------------
loadstring(game:HttpGet"https://gist.githubusercontent.com/NotHubris/4e6fdc88d84c30afa9b28c590f273bbf/raw")()

Script Vector Hub – No Key:

loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/Tuxoz/VectorHub/main/BF"))()

Script Relz Hub – Không Lag:

loadstring(Game:HttpGet"https://relzhub.xcodehoster.com/loader.lua")()

Script Talk Hub (BETA) – No Key:

loadstring(game:HttpGet('https://raw.githubusercontent.com/Domadicoof/Domadicoof/c9f17c5f7d7149abb2686c566b3576b8e04c0605/Talk%20HubBeta.lua'))()

Script Mama Hub:

loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/MAMAhub1/Mmahub/main/README.md"))()

Script NickelHUBB: NO Key

loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/NickelHUBB/SonicTuru/main/RaidGuiBloxFruitOP"))()

Script HUNG HUB – Ko get key

loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/hungquan99/HungHub/main/Loading"))()

Script Fix Lag, 1 HIT – No KEY

loadstring(game:HttpGet"https://raw.githubusercontent.com/PNguyen0199/Script/main/Fai-Fao.lua")()

Script ORI Auto Farm, Rain Fruit, DF Mastery – Ko get Key

loadstring(game:HttpGet("https://ori-hub.x10.mx/orihub/LoadingUi"))()

Script Auto Kaintan, Raid, Fruit Mastery – (Không cần Get Key)

_G.Key = "HutaoDepZai"
_G.Team = "Pirate" --Pirate or Marine
loadstring(game:HttpGet("https://api.luarmor.net/files/v3/loaders/fef0694b5887834a71a7caef49d34871.lua"))()

Script GANTENG – No Key

loadstring(game:HttpGet("https://isnahamzahpastebin.tech/v1/gantenghubv1_023.lua"))()

Script Auto Farm, Rain Fruit, RACE V4,…

loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/BestzScriptsz/Script/main/Unknownhubv2.lua.txt", true))()

Script Auto Farm, Fruit Mastery, RACE V4 – NO KEY

loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/NIGHTHUBONTOP/Main/main/NIGHT-HUB"))()

Script Full tính năng

loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/Fiend1sh/FiendMain/main/Fullloader"))()

Script THUNDER Z – Ko Get Key

loadstring(game:HttpGet(('https://raw.githubusercontent.com/ThunderZ-05/HUB/main/TestKey')))()

SCRIPT SARA

loadstring(game:HttpGet('https://raw.githubusercontent.com/SaraSenpai/bloxfruist/main/Sarahub'))()

SCRIPT KAY

loadstring(game:HttpGet('https://raw.githubusercontent.com/AXCScript/KayMobile/main/Script-Loader'))()

SCRIPT YAZZ

loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/BestzScriptsz/Script/main/YAZZHUB", true))()

Script Wolf: Auto Farm, DF Fruit Mastery, không Lag, Không Get Key,…

loadstring(game:HttpGet('https://link.trwxz.com/LS-Wolf-Hub'))()

Scritp Farm Chest, Beli, Fod,…

loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/ThunderZ-05/HUB/main/Main/Chest/AllDevice.lua"))()

Script Auto Farm – Get Key

loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/Fiend1sh/FiendMain/main/BullMain"))()
-- Link Get Key : https://bit.ly/3EoyCFB

Scrip DMS Auto Race V4,…

loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/king-08/DMSHub/main/dms.lua",true))()
-- Link Get Key : https://bit.ly/3QQkV9T

Script  – Ko cần Get Key

loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/LeVanNhatIT/OriHub/main/LoadingUi"))()

Script DEMON: Auto Farm, RACE V4, MASTERY…

loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/tngaming123/YTB-TNGaming/main/DemonHub.lua"))()
-- Link Get Key : https://bit.ly/3KKo4nC

Script SCBLOX: BOSS FARM (NO KEY)

loadstring(game:HttpGet('https://raw.githubusercontent.com/ScriptBloxOfficial/Script/main/ScriptBlox'))()

Script Auto Farm, Raid, Smooth, Fast Attack – ko cần get Key

loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/xQuartyx/DonateMe/main/OldBf"))()

Script BAKI: Auto Farm, Extra Magnet, Bone,…

repeat wait() until game:IsLoaded() and game.Players.LocalPlayer
loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/memaybeohub/Function-Scripts/main/YMFHUB_MISC.lua"))()

Script SEA

loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/Fiend1sh/FiendMain/main/SeaLoader"))()
-- Link Get Key : https://bit.ly/44hLeJb

Script: Auto Farm, Auto Raid, Material Farm, auto Bone,…

loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/Fiend1sh/FiendMain/main/PointMain"))()
-- Link Get Key : https://bit.ly/3KvS2fd

Script LVL 0 – MAX: Auto Farm Level 0 – MAX Full Automatic Smooth

loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/Hirimii/Hubv2/main/Hirimiv2.lua"))()
-- Link Get Key : https://bit.ly/3KsHxt7

Script THUNDER NEW: Auto Farm, DF Mastery, Double Quest, Smooth (NO KEY)

loadstring(game:HttpGet('https://raw.githubusercontent.com/ThunderZ-HUB/HUB/main/RemakeMobileTest', true))()

Script ANIME: Auto Farm, Mastery, Boss Farm, RACE V4 (KO GET KEY)

loadstring(game:HttpGet('https://raw.githubusercontent.com/ScriptBloxOfficial/Script/main/Anime%20Hub'))()

Script CHEST FARM: Auto Farm Chest, Beli, EZ Chalice, EZ FOD

getgenv().Config = {
    ["Select Team"] = "Marines", -- Marines/Pirates
    ["White Screen"] = false,
    ["Stop After Have God Chalice Or Fist Of Darkness"] = true
}
loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/LumosSera/SeraHub/main/che.lua"))()

Script MUKURO: Auto Farm, Super Fast Attack, Auto Raid, Auto Seabeast

loadstring(game:HttpGet"https://raw.githubusercontent.com/xQuartyx/DonateMe/main/ScriptLoader")()
-- Link Get Key : https://bit.ly/446hazZ

Script HIRIMI H: Auto Farm, Auto Seabeast, Auto Raid, Smooth

loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/Hirimii/Hver/main/Hversion.lua"))()
-- Link Get Key : https://bit.ly/3Ofet9t

Script Auto Farm, Fast Attack, Magnet, Bone Farm (NO KEY)

loadstring(game:HttpGet("https://github.com/LeVanNhatIT/ChuRoblox/raw/main/ChuRobloxPre.lua"))()

Script ZEN: Auto Farm, Magnet, Mastery, RACE V4, Boss

loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/ZenHubTheBest/Main/main/Loader", true))()
-- Link Get Key : https://bit.ly/3rR1u6f

Script ADEL: Auto Farm, Fast Attack, Magnet, Auto Kaitun (ko get key)

loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/AdelOnTheTop/Adel-Hub/main/Main.lua"))()

Script Hirimi V2: Auto Farm, auto Seabeast, Auto Raid, DF Mastery

loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/Hirimii/Hubv2/main/Hirimiv2.lua"))()
-- Link Get Key : https://bit.ly/3KsHxt7

Script QUY: Auto Farm, Raid, Mastery, RACE V4, Magnet, Fast

loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/tngaming123/YTB-TNGaming/main/QuyHub.lua"))()
-- Link Get Key : https://bit.ly/43Nl3tu

Script AUTO BOUNTY: Auto Bounty, Auto Hop Server, Easy PVP (ko cần Get Key)

_G.Team = "Pirate"
loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/AloneBiNgu/AloneHub/main/BountyV2.lua"))()

Script Auto Farm, Super Fast Attack, Auto Seabeat (ko cần get key)

loadstring(game:HttpGet"https://raw.githubusercontent.com/PNguyen0199/Qwerty-Hub/main/Qwerty-Hub.lua")()

Script QWERTY

loadstring(game:HttpGet"https://raw.githubusercontent.com/PNguyen0199/Qwerty-Hub/main/Qwerty-Hub.lua")()

Script UPGRADE Auto Farm, Fast Attack, Smooth, Magnet, DF Mastery

loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/UpdateHub123/UpgradeHub/main/UpgradeMain"))()
-- Link Get Key : https://bit.ly/3OvESRR

Script TRYHARD:

loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/tryharder0009z/TryHardHub/main/TryHardLoader"))()
-- Link Get Key : https://bit.ly/3Kbnoay

Script ALCHEMY CHEST

loadstring(game:HttpGet("https://luable.netlify.app/AlchemyHub/ChestFarm.script"))()

Script ALCHEMY CHEST

loadstring(game:HttpGet("https://luable.netlify.app/AlchemyHub/ChestFarm.script"))()

Script NEVA Hub – (NO KEY)

loadstring(game:HttpGet('https://raw.githubusercontent.com/VEZ2/NEVAHUB/main/2'))()

Script HIRIMI:

loadstring(game:HttpGet('https://raw.githubusercontent.com/Hirimii/ScriptBF/main/Loader4.lua'))()

Script Gringo HUB: Ko cần get Key

loadstring(game:HttpGet("https://github.com/LeVanNhatIT/GringoHub/raw/main/Loading_Ui/Loading"))()

Script Law (Auto Farm, RACE V4)

loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/BestScriptEverr/Main-/main/Law%20hub"))()

Script YUJIN (Auto Farm, Fast Attack)

loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/BestScriptEverr/Main-/main/Yujin"))()

Script FAIFAO V2 (Ko get Key)

Script FAIFAO V2 (Ko get Key)

Script RELZ

Script RELZ

Script ZEN NEW

loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/Kaizenofficiall/ZenHub/main/Loader", true))()

Script PART Hub

loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/Fiend1sh/FiendMain/main/PartLoader"))()
-- Link Get Key : https://link-hub.net/868025/part-hub-key-system

Script AUTO FARM FRUIT: Fruit Finder, HOP Server

collectAllFruit = true --[ TRUE / FALSE ]--
collectOnlyFruitSpawn = false --[ TRUE / FALSE ]--
 loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/NickelHUBB/SonicTuru/main/BetaFruitFinder"))()

Script mới nhất (No Key):

loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/PNguyen0199/faifao/main/Protected.lua"))()

Script FREEFAI – ko cần Get Key:

loadstring(game:HttpGet('https://raw.githubusercontent.com/Padupo/scrnohop/main/FreeFrai'))()

Script MAKORI: Auto Farm, Fast Attack, Smooth, Auto Raid, DF Mastery

loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/MkoriCraft/NewScript/main/Comback!.lua",true))()

Scrip HoHo V3:

_G.HohoVersion = "v3"
loadstring(game:HttpGet('https://raw.githubusercontent.com/acsu123/HOHO_H/main/Loading_UI'))()

Script TURBO: Auto Farm, Fruit Mastery, Auto Quest,…

loadstring(Game:HttpGet"https://turbohub.xcodehoster.com/Loader.lua")()

MAMAhub:

loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/MAMAhub1/Mmahub/main/README.md"))()

Script blox fruit Auto Farm, Farm material, Auto quest, Raid, Boss

loadstring(game:HttpGet("https://run.mocky.io/v3/b141f78e-9f27-4beb-94a7-7272a80958ce"))()

HEATER Script:

loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/HeatHuh/HeaterHub/main/HeaterLoader"))()

DYNAMIC Script:

loadstring(Game:HttpGetAsync("https://Dynamic.xcodehoster.com/loader.lua"))()

SAGI Script:

loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/BestScriptEverr/Main-/main/SagiHub"))()

AlchemyHub Script:

loadstring(game:HttpGet("https://luable.netlify.app/AlchemyHub/Luncher.script"))()

ThunderZ-HUB Script:

loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/ThunderZ-HUB/HUB/main/Aimbot"))()

Script BULULUK Hub:

loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/Fiend1sh/FiendMain/main/BululukMain"))()

Script MEMAYBEO:

loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/ZPSXHUB/Z/main/MeMayBeo"))()

SAZX Sript:

loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/MkoriKunG/Sazxhubnew/main/Protected.lua_4.txt"))()

HOHO Script V3:

loadstring(game:HttpGet('https://raw.githubusercontent.com/acsu123/HohoV2/main/thieunangquahuhuv3.lua'))()

Script WING:

loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/WingHub0009z/WingHub/main/Wingzloader"))()

SAZX HUB:

loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/GooD1020/SAZX_KAITANANDAiMbot_update/main/README.md"))()

Script HOHO HUB – Anti Reset Level

loadstring(game:HttpGet('https://raw.githubusercontent.com/acsu123/HOHO_H/main/Loading_UI'))()

2X SWITCH Script:

loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/MkoriCraft/UPDBF2xSwitch/main/Protected%20(3).lua",true))()

Script MADOX Hub:

loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/Fiend1sh/FiendMain/main/MadoxHubKey", true))()

TREK Hub:

loadstring(game:HttpGet("https://sharetext.me/raw/khe4i5620s"))()

NotHub Cript – : Update mới thêm. Còn nhiều lắm anh em tha hồ chọn hihi

Fruits = {
"Bird: Falcon Fruit",
"Diamond Fruit",
"Light Fruit",
"Rubber Fruit",
"Barrier Fruit",
"Magma Fruit",
"Quake Fruit",
"Blizzard Fruit",
"Portal Fruit",
"String Fruit",
"Dark Fruit",
"Sand Fruit",
"Ice Fruit",
"Spin Fruit",
"Flame Fruit",
"Bomb Fruit",
"Smoke Fruit",
"Spin Fruit",
"Spring Fruit",
"Kilo Fruit",
"Revive Fruit",
"Chop Fruit",
"Human: Buddha Fruit",
"Bird: Phoenix Fruit",
"Rumble Fruit",
"Paw Fruit",
"Gravity Fruit",
"Dough Fruit",
"Control Fruit",
"Venom Fruit",
"Shadow Fruit",
"Dragon Fruit" ,
"Soul Fruit",
"Leopard Fruit"
}
Valuable = {"Kilo Fruit","Spin Fruit","Spring Fruit","Bomb Fruit","Smoke Fruit","Spike Fruit","Flame Fruit","Bird: Falcon Fruit","Ice Fruit","Sand Fruit","Dark Fruit","Diamond Fruit","Light Fruit","Rubber Fruit","Barrier Fruit","Magna Fruit","Quake Fruit","String Fruit","Portal Fruit","Blizzard Fruit","Revive Fruit","Chop Fruit, Dough Fruit","Shadow Fruit","Venom Fruit","Control Fruit","Dragon Fruit","Soul Fruit","Leopard Fruit"} ------ it will stop the script if you got this fruit
Webhook = "" --------------------------------Optional
Store = true  --------------------------------Auto Store after it got the fruit
Safeplace = true ----------------------------- Safeplace 
Repeat = true --------------------------------- Repeat continues hopping
-----------------------------------------------------------------------
loadstring(game:HttpGet"https://gist.githubusercontent.com/NotHubris/4e6fdc88d84c30afa9b28c590f273bbf/raw")()

Script NaJaxHub:

loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/NaJaxHub/FreeHack-/main/NaJaHubByMrMaxNaJa.txt"))()

Script Uranium (NO KEY):

loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/Augustzyzx/UraniumMobile/main/UraniumKak.lua"))()

 

Hướng dẫn cách Get Key Script Blox Fruit cụ thể

Để lấy Key Script Blox Fruit  bạn làm theo các bước vô cùng đơn giản. Theo các bước mình sẽ hướng dẫn sau đây

Bước 1: Cài đặt Hydrogen (Giọt nước) hoặc FLUXUS về điện thoại của bạn hoặc tải link tại đây

Bước 2: Sau đó bạn Copy Script Blox Fruit được Moddao mình đã chia sẻ ở trên bài viết nhé. Tiếp theo bạn hãy mở Hydrogen hoặc FLUXUS lên, ở đây Moddao  sẽ làm bài Script cho Hydrogen nhé! Chúng ta sẽ nhấn vào Verify Key.

cach lay key script blox fruit new
Nhấn Verify Key

Bước 3: Sau đó bạn hãy dán Script Blox Fruit đã Copy vào phần mềm, tiếp tục nhân vào icon tam giác phía bên phải. Đợi khoảng 5 – 10 phút hãy đóng màn hình Script lại.

cach lay key script blox fruit new 2
Dán Script Blox Fruit đã Copy vào Hydrogen

Bước 4: Ngay bây giờ ra ngoài hình mình sẽ hiển thị một bảng nhập key như hình trên, nhấn vào Get Key, hệ thống sẽ hiển thị thông báo bạn copy được link Get Key.

cach lay key script blox fruit new 3

Bước 5: Mởi trình duyệt web và dán link vừa copy vào để lấy key. Kéo xuống tìm đến Free Access để lấy Key. Sau đó Key xuất hiện hãy copy nó.

cach lay key script blox fruit new 4

Bước 6: Quay lại cửa sổ trong game, tìm và dán Key vừa lấy được vào khung Key Here và nhấn Sumbit, tiến hành check Key. Tùy vào từng Script sẽ có giao diện Menu khác nhau nhé, nhưng cách làm sẽ giống nhau nên các bạn yên tâm nè 😀

cach lay key script blox fruit new 5
Dán Key vừa lấy được vào khung Key Here

Bước 7: OK rồi đó sẽ hiển thị ra như thế này Menu của Script Blox Fruit. Đến đây các bạn đã có thể vào game tùy chọn các chức năng mình muốn và chơi Game được rồi ( Chúc vui vẻ )